Tähtvere Tennisekooli õppesüsteem

Tähtvere Tennisekooli kasutab noortetennise õppesüsteemi, mis hõlmab ennekõike tennise algõpet ning võistlussportlaseid.

Süsteemi alusel jagatakse õppeperiood tinglikult 2-4 nädalasteks kokkulepitud võtmeoskuste  harjutusperioodideks (perioodi pikkus sõltub treeninggrupi arengust). Harjutusperioodi alguses mõõdetakse õpilaste võtmeoskuse baastase ja lõpus õpilase arengut, mida kõike onn võimalik tagasisidestada läbi Sportlyzeri infosüsteemi sportlasele ning sportlase lapsevanemale.

Koolivaheaegade vahelisel perioodi (suusa- ja kevadvaheaeg veebruaris ja märtsis 2019) testib Tähtvere Tennisekool mainitud treeningsüsteemi.

25.-27.02.2019 (esmaspäevast-kolmapäevani) harjutatakse baastaseme hindamise harjutusi ja neljapäeval viiakse läbi nn. baastaseme hindamine. Hindamistulemused sisestatakse Sportlyzeri infokeskkonda. Koolivaheaegade vahelisel perioodil õpitakse ja lihvitakse kindlaid baasoskuseid ning kevadvaheajal viiakse läbi õpilase arengu mõõtmine. Kõik tulemused (õpilase areng, treeningutel kohalkäimine jm) tagasisidestatakse aprillis õpilastele ja lapsevanematele.