Tähtvere Tennisekooli tagasiside küsitlus 2018

Tähtvere Tennisekooli tagasiside küsitlus 2018

Tähtvere Tennisekooli eesmärk on pakkuda kõikide laste ja lapsevanemate ootustele vastavat tenniseõpet. Ootame Teie aktiivset osavõttu rahulolu-uuringust. Küsitlus on anonüümne (andmeid kasutame tennisekooli paremaks ja efektiivsemaks muutmiseks). Iga arvamus – nii positiivne kui negatiivne, on tennisekooli jaoks oluline! Kui Teie perest käib tennisekoolis rohkem kui üks laps, palume täita küsimustik iga lapse kohta eraldi.

Küsimustikku täitmiseks kulub ligikaudu 5 minutit ning seda on võimalik täita 30. aprillini!

Tähtvere Tennisekooli tagasiside küsitlus 2018:

valige lapse põhitreener, kelle kohta tagasiside annate
treenerid, treeningkaaslased, treeningpaik, alternatiivi puudumine vms

Kust saate infot Tähtvere Tennisekoolis toimuva kohta?

1 – üldse mitte, 3 – keskmiselt, 5 – väga palju
1 – üldse mitte, 3 – keskmiselt, 5 – väga palju
1 – üldse mitte, 3 – keskmiselt, 5 – väga palju
1 – üldse mitte, 3 – keskmiselt, 5 – väga palju
1 – üldse mitte, 3 – keskmiselt, 5 – väga palju

Teie hinnang Tähtvere Tennisekoolile ja selle inimestele

1 – üldse ei ole rahul, 3 – keskmine, 5 – olen väga rahul
1 – üldse ei ole rahul, 3 – keskmine, 5 – olen väga rahul
0 – laps ei ole laagris osalenud, 1 – üldse ei ole rahul, 3 – keskmine, 5 – olen väga rahul
0 – laps ei ole võistlustel osalenud, 1 – üldse ei ole rahul, 3 – keskmine, 5 – olen väga rahul
1 – üldse ei ole rahul, 3 – keskmine, 5 – olen väga rahul
1 – üldse ei ole rahul, 3 – keskmine, 5 – olen väga rahul
võimalik valida mitu vastusevarianti
treeninguid, võistlusi, administreerimist jm puudutav
Tagasi