Tähtvere tenniseklubi liikmeleping

Tähtvere tenniseklubi liikmeleping

Tähtvere Tenniseklubi MTÜ
Registrikood: 80262725
Aadress: Laulupeo pst 19, 51006, Tartu
Telefon: +372 7401215
E-post: tenniseklubi@tartutennis.ee

 1. Üldsätted
  • Tähtvere Tenniseklubi (edaspidi Klubi) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi ja liikumisharrastuse, eelkõige tennise harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.
  • Klubi ühendab tennise vastu huvi tundvaid ja tennisega tegelevaid või selle spordiala arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi isikuid.
  • Tenniseklubi tegutseb Tähtvere Tennisekeskuses (Keskus). Keskus koosneb kahest kompleksist – siseväljakute kompleks (Laulupeo pst 19) ja välisväljakute kompleks (Laulupeo pst 33).
  • Klubi liikmeleping annab lepingu sõlminud isikule (Klubiliige) õiguse osaleda tenniseklubi tegevuses ja kasutada Keskse teenuseid soodustingimustel.
  • Pooled juhinduvad käesoleva lepingu täitmisel lisaks MTÜ põhikirjast, Keskuse sisekorraeeskirjadest ja Tenniseklubi poolt kehtestatud liikmetasu määradest.
  • Tenniseklubi liikmeleping sõlmitakse üheks aastaks ja see hakkab kehtima klubiliikme aastamaksu tasumise päevast. Liikmemaksu tasumisega nõustutakse lepingu tingimustega.

 

 1. Poolte õigused ja kohustused
  • Tenniseklubi võimaldab Klubiliikmel kasutada Tähtvere tennisekeskuse teenuseid vastavalt Lepingus sätestatule soodustingimustele.
  • Klubiliige peab esitama vajadusel personaalse liikmekaardi või isikliku ID-kaardi. Tennisekeskuse administraatoril on õigus Klubiliikmelt küsida isikut tõendavat dokumenti, et tuvastada kas liikmekaart kuulub antud lepingu sõlminud isikule.
  • Tennisekeskuse rajatiste kasutamist korraldab administratsioon, kes annab Klubiliikmele vajadusel informatsiooni ja jälgib sisekorraeeskirja täitmist.
  • Tenniseklubi liige on kohustatud käituma väärikalt, suhtuma Keskuse varasse heaperemehelikult, pidama kinni Klubi põhikirjast, Keskuse eeskirjadest ja tennise etiketist.
  • Tenniseklubi liige on kohustatud tasuma kõik Klubi ja/või Keskuse  poolt esitatud arved maksetähtajaks.
  • Liige peab haldama ka ise enda broneeringute ja väljakute kasutamise infot.
 1. Klubiliikme soodustused:
  • Kasutada Keskuse tenniseväljakuid soodushindadega.
  • Keskuse siseväljakute kompleksis võimalus kasutada klubiliikmetele mõeldud riietusruume koos saunaga.
  • Ajakirja Tennise tasuta tellimus.
  • Soodushindadega tennisevarustus Tähtvere tennisepoest.
  • Reketite keelestamine soodushindadega.
  • Eelisjärjekorras püsibroneeringute tegemine.
  • Võimalus esindada klubi Eesti klubide karikavõistlustel ja klubide sõpruskohtumistel.
  • Soodushinnad klubi seltskonnaturniiridel.
  • Muud Klubi poolt määratud soodustused.

 

 1. Lepingu lõpetamine
  • Klubiliige võib lõpetada enneaegselt klubiliikme lepingu teatades sellest Tenniseklubile e-posti teel.
  • Tenniseklubil võib klubiliikme lepingu lõpetada, kui Klubiliige ei pea kinni Klubiliikme lepingust, Klubi põhikirjast või rikub Keskuse sisekorraeeskirja või ei tasu esitatud arveid maksetähtajaks.
  • Ennetähtaegsel lepingu lõpetamisel liikmemaksu ei tagastata.